Onderhoud en reinigen

Waarom?

Het reinigen en ontsmetten van biertap en wijninstallaties is van wezenlijk belang voor het tappen van bier en wijn met een goede kwaliteit. De leiding van het fust of vaten naar de tap toe wordt normaliter gekoeld. Desondanks kan er na verloop van tijd zich verontreiniging vormen in de leiding. Deze verontreiniging kan verder aangroeien en voor kwaliteitsverlies zorgen, met name wat geur en smaak betreft. Wilt u uw klant een goed glas bier of wijn aanbieden is een goede controle, waarneming, reiniging en registratie van belang. Voor normaal gebruik dient het tapleiding systeem periodiek gereinigd te worden. 


Hoe?

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de installatie. De standaardperiode voor het reinigen is elke vier of acht weken. Wij zullen in overleg met u de voor uw installatie optimale periode bepalen en daarna met u contact opnemen wanneer uw installatie gereinigd moet worden. Het reinigen van de leidingen, tankaansluitingen en koppelingen gebeurd met Ecolab Ansep CIP. De desinfecterende eigenschappen van dit product doden alle bacteriën mits de juiste mengverhouding en de correcte tijdsduur in acht worden genomen. Wij garanderen dat in combinatie met het viermaal 'sponzen' uw leiding optimaal gereinigd is. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij altijd de tank- en fustkoppelingen demonteren en met de hand reinigen. Na het reinigingsproces wordt alles tapklaar en desgewenst afgetapt en netjes en schoon achtergelaten. 


Tevens kunnen wij ook bij extreme verontreiniging een diepte reiniging doen, dit gebeurd middels een speciaal procedé en reinigingsmiddel.  


Wilt u meer weten over onze werkwijze of prijzen, neem dan contact met ons op!


Contact opnemen